Kadra pedagogiczna

 • mgr BARBARA MAZUR – dyrektor
 • mgr URSZULA SEKUŁA – nauczyciel kontraktowy
 • mgr IWONA ORZOŁ – nauczyciel kontraktowy
 • mgr ALICJA LIZAK – nauczyciel kontraktowy
 • mgr ALICJA JURKOWSKA – nauczyciel kontraktowy
 • mgr KAROLINA MACIJOWSKA – nauczyciel kontraktowy
 • mgr IZABELA BERNADY – nauczyciel kontraktowy
 • mgr SYLWIA ŁAZORKO – nauczyciel kontraktowy
 • mgr MILENA PAPAJ – nauczyciel kontraktowy
 • MONIKA ZATORSKA – nauczyciel kontraktowy

Pracownicy administracyjno-obsługowi

Pomoc nauczyciela:

ALEKSANDRA DOLINNA

Pomoce techniczne:

 • JOANNA STELMACH
 • RENATA GAŁKA
 • JOANNA SOBAŃSKA
 • BEATA ŚCIGAŁA
 • AGNIESZKA ZUB
 • EDYTA KULAK

Administracja:

 • MAŁGORZATA OLSZEWSKA – Gł. Księgowa
 • ANGELIKA IDZIAK – Specjalista ds. kadr i płac
 • NATALIA SOCHA – Intendent

Kuchnia:

 • ANITA OTTO – kucharka
 • MAGDALENA KRAMARSKA – ŁAGODA – pomoc kucharki
 • RYSZARD ŚWISTAK – pracownik gospodarczy