Nazwa:Przedszkole Tęczowa Kraina
Rodzaj:Publiczne
NIP: 882-21-03-871
Województwo:Dolnośląskie
Powiat:Dzierżoniowski
Gmina:Piława Górna
Miejscowość:Piława Górna
Ulica:Adama Mickiewicza 5
Kod pocztowy:58-240
Kontakt:Email:
e-mail-dyrekcja_przedszkolepg@interia.pl

Telefon:
(074) 837 12 18 – Dyrektor Barbara Mazur i Gł. Księgowy Małgorzata Olszewska
(074) 837 26 04 – Intendent (płatności)
Strona internetowa:http://www.teczowakraina.org.pl
Organ prowadzący:Gmina Piława Górna
Organ sprawujący nadzór:Dolnośląskie Kuratorium Oświaty