ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY – SPECJALISTA DS. KADR W NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY ( 1/2 etatu) W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM „TĘCZOWA KRAINA” W PIŁAWIE GÓRNEJ

Dyrektor Przedszkola Publicznego „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalisty ds. kadr została wybrana Pani Angelika Idziak zam. ul. Sienkiewicza 31, 58-240 Piława Górna

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Angelika Idziak spełnia wymagania opisane w ogłoszeniu z dnia 29 marca 2022 r. o naborze na stanowisko SPECJALISTA DS. KADR. Posiada odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe. Ponadto w rozmowie kwalifikacyjnej potwierdziła swoją wiedzę, przygotowanie merytoryczne i doświadczenie zawodowe niezbędne do pracy na stanowisku Specjalista ds. kadr.

Piława Górna, dn. 08.04.2022 r.

Barbara Mazur

dyrektor przedszkola